tricho-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom vlas, chlp
« Späť na slovník