synostózaVysvetlenie: zrast susediacich kostí
synostóza
Ohodnoťte
« Späť na slovník