striaVysvetlenie: trhlinka na pokožke bokov alebo brucha žien ako dôsledok tehotenstva
« Späť na slovník