splanchno-Vysvetlenie: prvá časť zložených s významom útrobný, útroby
« Späť na slovník