spirometriaVysvetlenie: vyšetrenie funkčného stavu pľúc, meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom
« Späť na slovník