spazmo-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom kŕč, kŕčový
Synonymá:
spasmo-
« Späť na slovník