somato-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom telo, telesný
« Späť na slovník