sodokuVysvetlenie: ochorenie potkanov spôsobené baktériou Spirillum minus prenosné na človeka pri uhryznutí
« Späť na slovník