skrofulózaVysvetlenie: tuberkulóza krčných miazgových – lymfatických – uzlín
« Späť na slovník