sérológiaVysvetlenie: náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach a diagnostikovaní v súvislosti s ich rozborom
« Späť na slovník