séro-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom sérum, sérový
« Späť na slovník