separandumVysvetlenie: oddelene uložené účinné liečivo
« Späť na slovník