sanitraVysvetlenie: liadok, dusičňan sodný
« Späť na slovník