sadomasochistaVysvetlenie: človek s prejavmi sadomasochizmu
« Späť na slovník