sadizmusVysvetlenie: chorobný prejav pohlavného pudu ukájajúceho sa v telesnom týraní partnera, rozkoš z krutosti, sklon ku krutosti
« Späť na slovník