rino-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom nos, nosný, nosový
Synonymá:
rhino-
« Späť na slovník