resekciaVysvetlenie: vyrezanie, odňatie (tkaniva, kosti alebo inej časti orgánu, napríklad zubných koreňov)
« Späť na slovník