rabiesVysvetlenie: infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka, besnota
« Späť na slovník