putrídnyVysvetlenie: hnisajúci, hnisavý, hnilobný
« Späť na slovník