psychastenikVysvetlenie: osoba trpiaca psychasténiou
« Späť na slovník