profylaxiaVysvetlenie: opatrenie vopred urobené, najmä zo zdravotníckeho hľadiska, súbor zdravotníckych opatrení na zabránenie vzniku choroby, prevencia
« Späť na slovník