polysinusitídaVysvetlenie: zápal oboch tvárových – prinosových – dutín
« Späť na slovník