polysinusitídaVysvetlenie: zápal oboch tvárových – prinosových – dutín
polysinusitída
Ohodnoťte
« Späť na slovník