polyandriaVysvetlenie: pohlavný zväzok ženy s viacerými mužmi
« Späť na slovník