plazmidVysvetlenie: molekula DNA nesúca doplnkovú genetickú informáciu
plazmid
Ohodnoťte
« Späť na slovník