perikraniumVysvetlenie: vonkajší obal lebečnej kosti
« Späť na slovník