parasigmatizmusVysvetlenie: neschopnosť správne vyslovovať sykavky a ich nahrádzanie inými hláskami
« Späť na slovník