parainfekciaVysvetlenie: choroba nasledujúca po inom infekčnom ochorení
« Späť na slovník