ontogenézaVysvetlenie: vývojové štádiá psychiky človeka
Ohodnoťte
« Späť na slovník