ontogenézaVysvetlenie: vývojové štádiá psychiky človeka
« Späť na slovník