metopizmusVysvetlenie: rázštep lebečnej kosti zapríčinený nezarastaním švov
« Späť na slovník