klinikaVysvetlenie: nemocnica pri lekárskej fakulte zameraná aj na výskum a vzdelávanie
« Späť na slovník