hysterézaVysvetlenie: závislosť stavu na stavoch predchádzajúcich, zhusťovanie plazmatu v starnúcich bunkách, oneskorená retrakcia krvného koláča hystéria nenormálna duševná reakcia na podnety z okolia, prejavujúca
« Späť na slovník