hemo-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom krv, krvný
« Späť na slovník