genialitaVysvetlenie: duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti
genialita
Ohodnoťte
« Späť na slovník