embolofráziaVysvetlenie: porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália
« Späť na slovník