elektroanestéziaVysvetlenie: celkové znecitlivenie pacienta elektrickým prúdom prechádzajúcim centrálnym nervovým systémom
« Späť na slovník