echofráziaVysvetlenie: chorobné opakovanie počutého
« Späť na slovník