dysrytmiaVysvetlenie: porucha pravidelnej činnosti niektorého orgánu, pohybu alebo hovoreného prejavu
« Späť na slovník