dysortografiaVysvetlenie: vývojová porucha spojená s neschopnosťou naučiť sa správne pravopis, grafasténia
« Späť na slovník