dysgramatizmusVysvetlenie: porucha schopnosti vyjadrovať sa gramaticky správne
« Späť na slovník