dysgnóziaVysvetlenie: vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napríklad s predstavami
« Späť na slovník