dys-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom oslabenie, chybnosť, porucha
« Späť na slovník