diastolaVysvetlenie: koniec srdcového sťahu, keď sa srdce plní krvou
« Späť na slovník