demenciaVysvetlenie: získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností
« Späť na slovník