cyto-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom bunka, bunkový
« Späť na slovník