bradybáziaVysvetlenie: spomalená chôdza
« Späť na slovník