barbitalizmusVysvetlenie: chorobné prejavy vyvolané dlhodobým užívaním barbiturátov
« Späť na slovník