anafylaxiaVysvetlenie: druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu
« Späť na slovník