alkoholizmusVysvetlenie: chorobný návyk, závislosť na pití alkoholických nápojov, nadmerná konzumácia alkoholických nápojov
« Späť na slovník