albuminúriaVysvetlenie: vylučovanie bielkovín močom, proteinúria
albuminúria
Ohodnoťte
« Späť na slovník