albuminúriaVysvetlenie: vylučovanie bielkovín močom, proteinúria
« Späť na slovník