aberáciaVysvetlenie: odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, chromozómová mutácia
aberácia
Ohodnoťte
« Späť na slovník