aberáciaVysvetlenie: odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, chromozómová mutácia
« Späť na slovník